Клинична лаборатория | Микробиологична лаборатория | Медицински център Пиротска. Клинична лаборатория в частен медицински център Пиротска в гр. София - Микробиология | Хематология | Имунология | Биохимия

Медицински център ПиротскаМедицински център

Услуги

Лаборатория

Клинична лаборатория „Пиротска" е създадена и лицензирана през 2006 г., като основно звено на Медицински център „Пиротска".


Медицински център Пиротска - Клинична лаборатория   Медицински център Пиротска - Клинична лаборатория

» Съвременна апаратура «
» Квалифициран екип «
» Автоматизирана информационна система «

• Микробиология
• Хематология
• Имунология
• Биохимия
« назадКлинична лаборатория | Микробиологична лаборатория | Медицински център Пиротска. Клинична лаборатория в частен медицински център Пиротска в гр. София - Микробиология | Хематология | Имунология | БиохимияГлавно меню» НАЧАЛО
» ЕКИП
» УСЛУГИ
» ЦЕНИ
» ГАЛЕРИЯ
» КОНТАКТИ

Услуги на медицински център "ПИРОТСКА"» МИКРОБИОЛОГИЯ
» ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
» КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
» ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
» АКУШЕР-ГЕНЕКОЛОГИЯ

» НЕФРОЛОГИЯ
» ДЕРМАТОЛОГИЯ
» АЛЕРГОЛОГ

» ХИРУРГ
» ДИЕТОЛОГ
» НЕВРОЛОГ
» КАРДИОЛОГ
» ХЕМАТОЛОГ