Гастроентеролог | Медицински център в София | Медицински център ПИРОТСКА - прегледи на болни с оплакания от стомаха, тънките и дебели черва, черен дроб, жлъчна система и панкреаса

Медицински център ПиротскаМедицински център

Услуги

Гастроентерологичен кабинет

Гастроентеролог - Проф. Д-р Н. Григоров

Проф. Д-р Н. Григоров

Проф. Д-р Никола Григоров е специалист гастроентеролог, вътрешни болести и диетика в София. Провежда пункционна цитологична и хистологична диагностика под ултразвуков контрол. Извършва интревенционални процедури под ехографски контрол като алтернатива на хирургията: неоперативно лечение на паразитарни и непаразитарни кисти на черния дроб, кисти на панкреас, бъбреци, коремна кухина, абсцеси на черен дроб чрез катетърно лечение, аблации на чернодробни тумори - първични и метастатични. Проф. д-р Никола Григоров извършва конвенционална ехографска диагностика, Доплер, еластография на органите в корема, гърдата, съдовите структури, бъбреци.

Образование:
Завършва Медицински университет София и има придобити специалности Гастроентерология и Вътрешни болести. Специализирал е в Прага, Копенхаген и Токио.

Квалификации:
  • Над 200 публикации в български и чужди списания;
  • 7 монографии, наръчници и учебници, един от които е преведен и рецензиран в Швейцария и Франция и разпространен в над 40 държави;
  • Въвежда и утвърждава абдоминалната ехография в България като рутинен метод чрез обучение на лекари от цялата страна;Д-р Бисима Султани
Академична дейност:
Съавтор в монография на проф. Никола Григоров
Абдоминална ехография - обща част, 2021 г.

Съавтор в публикации в списания
GP News бр. 4 (250) Април 2021 г. RS - COV-2 COVID 19 и гастроинтестинален тракт (ГИТ);
Диагностичен и терапевтичен ултразвук 2023 г., Vol.31, N1, 2023
Тромбоза на лиеналната вена (клиничен случай и преглед на литературата);
Диагностичен и терапевтичен ултразвук в медицината - Vol.31, N2, 2023
Целенасочени пункции на слезката с диагностична и терапевтична цел.

Участник и презентиращ по време на конгреси по "Ултразвук в медицината", "Училище по ултразвук" - 09.2020г., 09.2022г., 09-2023г.

Член на Българската асоциация по Ултразвук в медицината, Националното дружество по Гастроентерология и Българска асоциация за изучаване на черен дроб

Член на Европейската асоциация по изучаване на черен дроб, 2023г.

Участник във Втори национален конгрес по Спешна медицина
София, хотел Хилтън, Ноември 2019г.

Активен участник (презентиращ) - 17-ти Интернационален Конгрес по Медицински Науки за студенти и млади лекари 10-13 Май 2018г.
Медицински университет София, Тема на абстракта: Абдоминален компартмънт синдром /Abdominal compartment syndrome - contemporary issues/

Участник по време на Интернационален Конгрес EASL 2021 / 23.06-26.06.21/

Модератор в сесия Гастроскопия и Ултрасонография - Интернационален Биомедицински Конгрес - София, Октомври 2021г.
Апарат от най-съвременен тип за конвенционална ехографска диагностика, Доплер, еластография, интервенционални процедури на органите в корема, гърдата, гениталиите, съдовите структури


Hitachi-Aloka ARIETTA V70

Hitachi-Aloka ARIETTA V60 V70


Парацентеза
Пункция
• Пункция на бъбречни кисти и черен дроб
Трансректална ехография
• Тънкоиглена аспирационна биопсия
• Гастроскопия с упойка
• Колоноскопия с упойка
Дренаж на чернодробни, бъбречни, коремни кисти
Аблация на черен дроб, коремни органи

« назадГастроентеролог | Медицински център в София | Медицински център ПИРОТСКА - прегледи на болни с оплакания от стомаха, тънките и дебели черва, черен дроб, жлъчна система и панкреасаГлавно меню» НАЧАЛО
» ЕКИП
» УСЛУГИ
» ЦЕНИ
» ГАЛЕРИЯ
» КОНТАКТИ

Услуги на медицински център "ПИРОТСКА"» МИКРОБИОЛОГИЯ
» ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
» КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
» ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
» АКУШЕР-ГЕНЕКОЛОГИЯ

» НЕФРОЛОГИЯ
» ДЕРМАТОЛОГИЯ
» АЛЕРГОЛОГ

» ХИРУРГ
» ДИЕТОЛОГ
» НЕВРОЛОГ
» КАРДИОЛОГ
» ХЕМАТОЛОГ